CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC TÍN

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC TÍN CUNG CẤP DẦU NHỚT

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC TÍN CUNG CẤP DẦU NHỚT CASTROL BÌNH CHÁNH

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC TÍN CUNG CẤP DẦU NHỚTCASTROL BÌNH CHÁNH

CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC TÍN CUNG CẤP DẦU NHỚT CASTROL BÌNH CHÁNH
CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC TÍN CUNG CẤP DẦU NHỚT CASTROL BÌNH CHÁNH
Chính sách giao nhận - Vận chuyển

CHÍNH SÁCH GIAO – NHẬN CỦA NGỌC TÍN

1. Phạm vi điều chỉnh:

Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận sản phẩm giữa Ngọc Tín và Khách hàng.

2. Đối tượng áp dụng:

Ngọc Tín và Khách hàng mua thiết bị của Công ty (khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán đề cập tại .

3. Địa điểm giao – nhận thiết bị:

Ngọc Tín sẽ bàn giao thiết bị cho Khách hàng tại địa điểm theo yêu cầu của Khách hàng được đề cập tại Hợp đồng.

4. Quy trình giao – nhận

Nguyên tắc chung: Ngọc Tín chỉ giao sản phẩm cho đúng người đã thực hiện giao kết hợp đồng với Ngọc Tín, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này. Việc giao thiết bị cho người được ủy quyền hợp pháp phát sinh hiệu lực pháp lý như giao thiết bị cho chính người giao kết hợp đồng. Trường hợp người được ủy quyền tại thời điểm giao thiết bị không xuất trình được văn bản chứng minh tư cách nhận ủy quyền một cách hợp pháp thì Ngọc Tín có quyền từ chối giao sản phẩm và thông báo cho người giao kết hợp đồng việc giao thiết bị không thành công. Trong mọi trường hợp Ngọc Tín sẽ bàn giao sản phẩm cho Khách hàng theo đúng địa điểm được đề cập tại Hợp đồng. Trước khi tiến hành bàn giao sản phẩm nhân viên của Ngọc Tín sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác nhận lại thời gian, địa điểm bàn giao và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết khi nhận bàn giao Sản phẩm. Tại thời điểm bàn giao- nhận sản phẩm, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về chủng loại, số lượng, tình trạng hàng hóa, các phụ kiện kèm theo và/hoặc những vật dụng khác (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các Bên tại Hợp đồng. Nhân viên Ngọc Tín khi thực hiện thủ tục bàn giao thiết bị sẽ lập “Biên bản nghiệm thu và bàn giao thiết bị (“Biên bản”)” trong đó thể hiện tình trạng thiết bị lúc giao và những phụ kiện đi kèm (nếu có). Khách hàng vui lòng kiểm tra nội dung Biên bản được ghi nhận theo đúng thực tế giao nhận. Biên bản sẽ được lập tối thiểu là 02 bản và trong mọi trường hợp Khách hàng sẽ luôn được nhận một bản gốc của Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm. Việc xác nhận vào Biên bản là sự xác nhận Ngọc Tín đã giao thiết bị và Khách hàng đã nhận thiết bị đúng, đủ và đảm bảo chất lượng như thỏa thuận theo quy định trong Hợp đồng. Trách nhiệm của Công ty sau thời điểm các Bên xác nhận Biên bản sẽ được thực hiện theo quy định về bảo hành.

5. Thời gian giao thiết bị

Thời gian giao thiết bị theo quy định cụ thể tại hợp đồng. Trong thời gian chờ đợi nhận thiết bị, Khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao thiết bị xin vui lòng liên hệ Điện thoại: 0903 777 714 hoặc gửi yêu cầu qua Email ngoctin2007@gmail.com để nhân viên của Ngọc Tín có thể trợ giúp cho Khách hàng.  

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1. Bộ phận chuyển hàng

Miễn phí giao hàng Toàn quốc (Trừ một số sản phẩm, sẽ có báo giá chi tiết)

2. Thời gian giao hàng

Đúng thời gian quy định cụ thể trong hợp đồng. Quý khách hàng được phục vụ nhanh nhất, chu đáo nhất; được liên hệ ngay và báo giá khi Khách hàng để lại thông tin trên website daunhotngoctin.com Email: ngoctin2007@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp: Điện thoại: 0903 777 71

3. Khiếu nại vận chuyển

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, Ngọc Tín sẽ thông tin kịp thời cho Khách hàng.

Zalo
Zalo
Go Top